Rymklets Republiek Home

BROEDERBOND LEI ‘N NUWE ERA VIR AFRIKAANS RYMKLETS IN – FRAZER BARRY

BROEDERBOND LEI ‘N NUWE ERA VIR AFRIKAANS RYMKLETS IN – FRAZER BARRY

Volgens die groot geeste vier die Universiele Hip Hop culture en genre hierdie jaar 44 jaar van amptelike documented bestaan. Sedert die kolonialiste die slawe vanaf Afrika, tot die uithoeke  van die wêreld geneem het, het die nageslag van Afrika die wêreld met hul kuns en kultuur op soveel plekke verryk. Hiervan is die Jamaikaans gebore legendariese Dj Cool Herc, wat as die vader van Hip Hop bekend staan ‘n bewys. Ses jaar voor die naam Hip Hop gebruik sou word as die amptelike naam het hy sy  break beats by ‘n partytjie in Amerika bekend gestel. Daar word geglo dat dit van die eerste tekens van geboorte vir die geliefde culture sou wees. Hierdie partytjie sou een van die voorlopers wees van dit wat ons vandag as Hip Hop ken. Die res is geskiedenis… Dit is dus veilig om te sê dat Hip Hop deur die kinders van Afrika die wereld in geneem is. Daar is steeds verskille oor waar, hoe en wie die belangrikste rolspelers van die modern Hip Hop culture is soos ons dit ken, ,maar in die greater scheme  van dinge is dit nie belangrik nie. Wat saak maak is dat Hip Hop en daarmee saam Rymklets, in moderne vorm gebore is. Kaapse groepe soos P.O.C, B.V.K, Black Noise en vele ander het die vlam van Afrika, die pols van Hip Hop, terug na die moederland, Suid-Afrika gebring. Vandag is Hip Hop en veral Afrikaans Rymklets een van die mees progressiewe genres en cultures in die land.

Die Afrikaanse Rymklets-genre is egter nie sonder uitdagings nie, daarvan kan talle van ons wie dit beoefen getuig. Afrikaanse Rymklets (kommersiëel en underground) was nog altyd gekenmerk as ‘n genre wat homself op die buitewyke en grense van die brëer Suid-Afrikaanse musiek en kommersiële gebied bevind. Indien jy op die Afrikaanse Rymklets se geskiedkundige timeline sou klim, sal jy sien dat alhoewel daar derduisende was wat die kunsvorm beoefen het, daar slegs plek was vir enkeles om hul kuns na ‘n groter platvorm te neem. ‘n Mens kan dit natuurlik van alle musiek-genres sê, maar Afrikaans Rymklets se toegang tot nasionale TV kanale, radios en feeste was maar altyd moeiliker as vir ander Afrikaanse musiek genres. Die toegang tot kwaliteit opnames, engineering en ander platforms was buite bereik van die meeste  Rymkletsers.

Wat ons egter in gedagte moet hou is dat die Afrikaanse Rymklets se bestaan en ontstaan nie gebou is op ‘n kommersiële fondasie nie. Dit is gebou op ‘n sosiale en subkulturele fondasie met die crux op die beoefening van die geliefde kunsvorm as deel van ‘n groter beweging naamlik Hip Hop. Derduisende Afrikaansprekende jongmense landwyd, is besig om die kunsvorm te beoefen en dit groei steeds teen ‘n geweldige pas. Afrikaans Rymklets was nog nooit so sterk soos wat dit tans is nie, te danke aan hierdie sogenaamde “informele strukture”. Niemand het beheer oor dit en kan enigsins baasspeel oor dit behalwe diegene wie dit beoefen nie!

Die nuwe tegnologie en die toegang tot inligting onder jou vingerpunte het die afstand en spoed waarmee die HipHop en Rymkletsbeweging gevlieg het, die populariteit van Rymklets, die hoogte in laat skiet. Die streke van Suid-Afrika het hul eie Rymklets-pioniere opgelewer. Noord-Kaap, Suid-Kaap, Oos-Kaap, voorstedelike Kaapstad en die Boland het die Rymkletsbeweging wonderlik uitgebou. Rymkletskunstenaars het van mekaar bewus geraak en kon ook colloborations doen. Die mure wat kunstenaars verhoed het om van mekaar te weet het geval en die pioniere van die geliefde rymklets en hiphop leefstyl kan nou vrylik inligting deel, mits hulle dit wil doen.

Alle ambassadeurs van Afrikaanse Rymklets (verskeie Rymklets kampe asook individueel) het ten spyte van hierdie dreigende uitdagings en berge se steil kranse, na hul regmatige plek geklim om die Rymklets vlag in ‘n brëer Afrikaanse en Suid-Afrikaanse gemeenskap laat wapper.

Alhoewel die Rymkletsbeweging gegroei het, was daar baie frustrasie en uitdagings wat dit moes oorkom. Almal was nou bewus van mekaar maar die algemene gevoel was dat daar te veel verdeeldheid was.  Dit het die beweging in ‘n mate gestriem maar ondergronds was daar oral oproepe vir verandering en eenheid. Die oproepe om verandering en eenheid in die Afrikaans Rymklets-gemeenskap het met talle rymklets-kampe geresoneer en het die beweging vir die eerste keer in die geskiedenis as ‘n verenigde front oor baie grense heen in ‘n eenheid saamgebind.

Voor hierdie sprake van eenheid was die Afrikaanse Rymkletsgemeenskap nie altyd ‘n aangename plek om te wees nie. Die egos van individue en kampe was groter as die kunsvorm self en die Rymkletsbeweging was gekenmerk deur doellose bekgevegte op Facebook en doellose kleim oor wie nou eintlik die regte Hip Hop of Rymklets ding doen. Elkeen was in sy eie hoekie besig met beperkte hulpmiddels en support. Hierdie tendens se einde het egter gekom want die wyse manne en vroue in die kultuur was onrustig en nie gelukkig met die tendens nie.

In 2016 was daar ‘n beslissende aantal vergaderings, whatsapps en eposse wat gedryf is deur ‘n paar prominente stemme in Afrikaans Rymklets en Hip Hop. Op die agenda was talle kwessies, uitdagings en bekommernisse. Die vergaderings en visie is deur Charlton Breimasjien Davids en Ricklo Die Hotnott God, en talle ander in die kultuur  gedryf. Nee dit was nie heeltemal ‘n nuwe visie nie aangesien almal (die meeste Rymkletsers) hierdie visie het maar die uitdaging was dat dit altyd sentreer rondom een persoon of ‘n paar persone i.p.v ‘n kollektiewe nasionale poging. Die ander probleem is dat dit slegs by kwaai gedagtes en praat gebly het. Ja die uitdaging met die meeste van ons se visie vir Rymklets of HipHop, is dat dit nie rerig verder as jou vriend se vriend gevorder het nie.

Breimasjien en Hottnot God was moeg vir hierdie diep valley van verdeling in Afrikaans Rymklets en was oorgehaal om ten minste die aandag van die verskeie kampe te kry om te hoor hoe hulle voel oor die stand van sake. Hul vergaderings en gesprekke met talle ander was deel van die poging om almal om die tafel te kry sodat ‘n gesamentlike poging aangewend kan word. Een van die belangrikste gebeurtenisse en bewegings in die geskiedenis van Afrikaanse Rymklets is gebore.

Die Afrikaans Rymklets-beweging het nog nooit in die geskiedenis van sy bestaan op hierdie skaal die gedeelde demografiese en sub-kulturele grense oorsteek om ‘n gesaghebbende body of works te skep sedert die bestaan nie. Daar was nog nooit ‘n banier of ‘n vlag wat nasionaal so sterk gewapper het, dat Rymkletsers oor die land kon sê, ”Ons UNITE en BOND om hierdie kultuur uit te bou ten spyte van ons verskillende agtergronde, ten spyte van watter plek ons is, ten spyte van hoe ons Afrikaans praat, ten spyte van ons geloofsoortuigings,  ten spyte van watter tools ons gebruik maak om ons songs mee te produce.” Ons UNITE en BOND met die fokus om skeppend te wees sodat die skeppende werk ‘n generasie kan impak” Ons UNITE en BOND om mure af te breek wat die groter familie van Afrikaans rymklets verdeel.

Wat hierdie visie van Broederbond in alle opsigte  spesiaal maak, is dat die visie tot uitvoering gebring is. Die praat het oorgeskakel na die daad. Die plan is in werking gesit, die wiele aan die rol. Die werk het begin en die werk is ‘n jaar later ‘n baken van hoop in die Afrikaanse Rymklets gemeenskap.

Indien die roots van Suid-Afrikaanse Hip Hop ‘n united front van skills ge-maximise het om die culture te birth, moet daar ‘n mate van ‘n blueprint wees waarin vandag se Hip Hop kan intap. Hierdie BOND-crux wat Breimasjien so mooi uitlig is die sleutel. Die bloudruk of blueprint. Dit is die fondasie van ‘n gefokusde sending. Almal se vaardighede onder een saambreel om werke te skep in die musiek styl en kreatiewe Afrikaanse woordkuns. Werke wat baie meer energie, gees en impak sal hê soos wat die gesamentlike poging daarin gaan.

Die Broederbond is die verpersoonliking van dit wat die Hip Hop en Rymkletsvlag sterk laat wapper. Die teenpool van alles wat verkeerd is en was met Afrikaanse Rymklets. Die voordele van uit jou gewoonlike kampie beweeg is legio. Die kreatiewe geeste van Broederbond het al die voordele in hul guns met soveel geskut in hul arsenaal. Die voordeel dat jou werk van gemiddeld na bo-gemiddeld kan groei omdat die versamelde energie en personas net soveel meer dinamika na jou as individu kan bring. Die uitdagings kan met gefokusde versamelde krag en missie aangepak word. Dit is alles wat die BroederBond vergestalte. Een massiewe broeikas van begaafde kreatiewe ervaring en vaardighede!

Dit raak beter wanneer ‘n mens veral na die gedetaileerde data kyk. Die bewyse is daar. Die Broederbond se versamelde breintrust het die Afrikaanse Rymklets-beweging ligjare vorentoe laat beweeg. Die toepassing en beoefening van die netwerke se versamelde energie en vaardighede is presies wat die Afrikaanse Rymklets beweging benodig. Ons het nie een persoon of kamp nodig wat homself/hulself  as koning/s oor hierdie Rymklets kunsvorm verklaar nie, ons het talle konings en kampe nodig wat weet hoe om op gelyke voet met al die ander konings en kampe van rymklets te operate sodat die kultuur vinniger kan ontwikkel en die rymkletsstandaarde hoog gestel word. Broederbond breek hierdie neiging van een persoon en een kamp verhewe bo ‘n ander in die Afrikaanse Rymklets af deur kreatiewe geeste oor grense heen in eenheid saam te snoer!

Die groep se standaarde kan nie anders as om hoog te wees gegewe die breinkorps en gesamentlike ervaring wat daar in die kreatiewe huis te vinde is nie. Die Broederbond spog met talle professionele vaardighede onder een saambreel. Die ervaring loop dik en jy kan vaardighede van rekeningkundige, statistieke, professionele fotografie tot filmvervaardiging, om slegs ‘n paar op te noem in hierdie groep vind!

Dit is teen hierdie agtergrond wat ek die volgende inligting aan julle staaf:

Die Broederbond is amptelik op 28 October 2016 gestig, gebore uit ‘n behoefte van die Afrikaanse HipHop gemeenskap om ‘n verenigde front te bou met die doel om die kultuur uit te bou. Die lede is van verskeie plekke in Kaapstad, Boland en Noord-Kaap.

Daar is tans 7 x Beatmakers

40 plus x Emcees

3 x Video Production

2 x Administrateurs.

Kollektief is daar  jare se ervaring en kennis met lede wie vir meer as 10 jaar en plus al die kunsvorm beoefen.

Tot op hede het die groep sowat 40 tracks al release! Dit is sowat 4 x Albums in ‘n bestek van een jaar!!

Dis ‘n goudmyn van vaardighede, denkwyses en ervaring saam onder een dak met een visie.

Ek wil graag beklemtoon dat daar geweldig baie individue en kampe is wat soliede HipHop fondasies gooi. Diegene met goeie en diegene met persoonlike motiewes werk egter saam om die kunsvorm te laat groei want uiteindelik word ons almal oorleef deur die kunsvorm wat altyd nuwe rigtings sal inslaan. Ons is dan so te sê, diensknegte van die kultuur, want die ode is aan die waardes wat daarin opgesluit is. Broederbond se vlagpaal onder die HipHop vaandel is geskiedkundig in daardie opsig.

Die bewyse is daar. Die vorige tydsgees van Rymklets wat sowat 2000-2015 geduur het is verby. Die tydsgees was in baie opsigte broodnodig anders het ons nie gegroei nie. Daar was verskeie aspekte wat  ten goede  en sleg was net soos dit maar met elke groeitydperk is. Die uiteindelike uitkoms van hierdie tydsgees is dat dit die fondasie gelê het vir die toekoms. Salutasie aan almal vir die minimum of maksimum rol.

Broederbond is die eersgeborene van hierdie nuwe tydsgees van Afrikaans Rymklets. Die grense is oorgesteek. Die beperking is opgehef. Die nuwe tydsgees se vlag het verrys. Die strydbyle, okapis, magnum45’s, bazookas, en facebook atoombomme is nou verruil vir gedeelde vaardighede met die fokus op die uitbou van Rymklets. Die Broederbond is tans besig met die  dokumetering van ‘n versameling stemme vir ‘n nuwe tydsgees.

Een van die wonderlikste gebeurtenisse vir my persoonlik is dat die Broederbond nog steeds besig is die plaaslike rymklets sterk te bëinvloed met hul vennotskappe. Rymklets Republiek is ‘n plaaslike Afrikaanse digitale musiek platform wat die eerste plek is waar jy die Broederbond se musiek sal vind. Weereens onderstreep die BroederBond hul aksie deur die middelvinger vir datafilehost, ‘n buitelandse digitale site wat glad nie akkurate stats kan bevestig nie te wys. ‘n Maklike manier om jou musiek vining uit te kry, maar BroederBond se siening is dat Rymklets Republiek plaaslik is en dat stats en data maklik beskikbaar is met Arthur Price wie ‘n baie persoonlike en noue verhouding met rymkletsers het wat van die site gebruik maak. Dit is daardie aksies en inisiatiewe wat die grootste impak op hierdie stadium maak.

Die baanbrekerswerk word nie altyd raakgesien en erken nie. Maar dit is vir eers die einde van die afstand tussen Afrikaans Rymkletsers te danke aan BroederBond se missie. Te veel rymkletsers se lof was besing na hul dood. R.I.P foto’s en gesigte op Facebook was nie genoeg vir die stigterslede van hierdie geskiedkundige groep kreatiewes nie. Broederbond het dit kom verander. Rymkletsers word nou in styl vereer deur die Broederbond se affiliasie. Dis ‘n viering van  Rymklets onder die HipHop vaandel, ‘n verenigde front, ‘n gemeenskap in samewerking, ‘n eenheid, ‘n Bond. Die Broeder Bond.

Ek het met een van die stigterslede gesels oor die Broederbond in ‘n Q&A. Solank as wat daar manne en vroue is met harte wat brand vir UNITY en manne en vroue wat dinge daaromtrent doen, is ons rymklets se toekoms in baie baie goeie hande!!

 

Vraag en Antwoord met Breimasjien

Frazer: Hoe het Broederbond ontstaan?

Brei: Broederbond het purely uit vision uit ontstaan. Die naam self trek baie aandag maar die motive is om dit te deconstruct van al die negatiewe connotations omdat ‘n groep van ouens kan bond in musiek ook. Die kollektiewe poging is om die verdeeldheid wat in Afrikaanse Rymklets bestaan, teen die ken te slaan. Die onenigheid het glad nie vir my sin gemaak siende dat ons almal dieselfde ding beoefen nie. Ek het dit vir te lank aanskou. Ek het die visie gesien van ‘n united movement en het met Ricklo Die HotNot God gedeel en hy het gehou van die visie. Ons het planne aan die rol gesit en die plan van aksie is opgetrek saam met die eerste groep van Broederbond.

Frazer: Kan jy uitbrei oor julle eerste volwaardige projek?

Brei: Die eerste volwaardige projek naamlik ‘n enkelsnit HART VAN VOL IS, was met Imie, en K-Rhyme wat deur myself en Ginesse produce is. Ons het Whatsapp gebruik in die operation aangesien almal van verskillende dele in die land was. Die sukses van HART VAN VOL IS,  het baie goeie aandag getrek.

Frazer: Wat het gevolg  nadat julle die eerste projek afgehandel het?

Brei: Ons het die ander rymklets-kampe ook genader met die objective om change deur unity te bring. Ons het verskeie individue en groot geeste soos Pierre Cloete (Mr DIY), Nama Xam en Arthur Price wie die grootste Afrikaanse Rymklets Webtuiste in die wêreld host, om slegs ‘n paar name te noem as deel van die beweging.  Ons het die projekte opgevolg met tracks soos KOM KOM KOM, DIE GROOT TREK en vele ander.

Frazer: Gee vir ons bietjie meer insig oor hoe die Broederbond structure funksioneer.

Brei: Die structure werk as volg: Ons het die BackBone groep wat die oorhoofse besluitneming en kwaliteit beheer en  behartig. Ons het ook die Beatmaker groep waar producers werk aan instrumentele aspekte en musiek. Dan het ons ‘n groep verantwoordelik vir die merchandize en hulle verseker dat die logo’s, branding, t-shirts ens uitgesort is.

Frazer: Het jy ‘n laaste boodskap vir die Afrikaanse Rymkletsgemeenskap?

Brei: Ek het nie baie te se nie, maar die hele movement gaan oor unity. Die slogan sê: In eenheid is krag.

Daais kragtig. Daai is powerful vir my man. Saambou, Unity. Vir jare het ons maar almal sy eie ding gekyk en elkeen sy eie brand gepush. Ons het maar die template van die Amerikaners gevolg en nageboots, gekyk wat hulle doen en daai tipe van ding.  Ek dink ons moet terug na die roots gaan en die ding toeëin aan onsself want nêrens innie werld is daar Afrikaanse rymklets nie.

In Broederbond is almal nog in hul eie kampe. Almal doen nog hul eie ding as lede van hul verskeie groepe. Ja so daar is eenheid in krag my bru. Sonner om mekaar af te kraak en sleg te praat. Ja daai is my seining van dit. Daai is maar my sentiment.

 

Frazer Barry is ‘n man van vele talente. Musiek loop diep in sy are en dit klop op die ritme van enige ding. As jy hom live sien dat wissel hy so tussen die bekfluite & allerande kitare – terwyl hy die mikrofoon met sy sang & klets tegniek bless!As die voorsanger van die award winning & eklektiese groep Tribal Echo leef hy kreatiwiteit en is skaamteloos mal oor Suid Afrika!  In die afgelope jaar brei hy sy passie vir kuns uit deur nuwe produksies op die been te bring. Sy ondervinding deur middel van mentorskap aan aspirant musikante te bied. Ons is seker dat dit nie lank is voor nuwe goed van die man visible word nie.

Koppel gerus met hom op sosiale media: Facebook | Twitter

Frazer skryf so semi-gereeld rubrieke (satiries & aktueel) vir ons in sy vrye tyd. Klik die skakel en lees gerus vir Kom ons Bou Kampies & ‘n Rymklets Satire

 

 

 

 

 

 

 

 

13 August 2017 News , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter

Google+
BLY OP DATUM!

Bly op datum met alles wat rymklets mal is! Nuwe musiek & nuus! Kom nou waarvoor wag jy?!

Ons deel inligting met niemand nie.
x